✖✖ ✖✖ من از روزی که دلبستم به چشمان تو میدیدم که چشمان تو می افتند دنبال دلی دیگر به هرکس دل ببندم بعد از این خود نیز میدانم به جز اندوه دل کندن ندارد حاصلی دیگر من از آغاز در خاکم ، نمی از عشق می بینم مرا میساختند ای کاش ، از آب و گلی دیگر طوافم لحظه ی دیدار چشمان تو باطل شد من اما همچنان در فکر دور باطلی دیگر به دنبال کسی جا مانده از پرواز میگردم مگر بیدار سازد غافلی را غافلی دیگر به دریا میزنم شاید به سوی ساحلی دیگر مگر آسان نماید مشکلم را مشکلی دیگر …! ✖✖ ✖✖تاريخ : بیست و ششم آبان 1393 | 0:25 قبل از ظهر | نویسنده : امید رضا |
✖✖ ✖✖ من از روزی که دلبستم به چشمان تو میدیدم که چشمان تو می افتند دنبال دلی دیگر به هرکس دل ببندم بعد از این خود نیز میدانم به جز اندوه دل کندن ندارد حاصلی دیگر من از آغاز در خاکم ، نمی از عشق می بینم مرا میساختند ای کاش ، از آب و گلی دیگر طوافم لحظه ی دیدار چشمان تو باطل شد من اما همچنان در فکر دور باطلی دیگر به دنبال کسی جا مانده از پرواز میگردم مگر بیدار سازد غافلی را غافلی دیگر به دریا میزنم شاید به سوی ساحلی دیگر مگر آسان نماید مشکلم را مشکلی دیگر …! ✖✖ ✖✖تاريخ : بیست و ششم آبان 1393 | 0:25 قبل از ظهر | نویسنده : امید رضا |
ﺍﺳﮑﻨﺪﺭ ﻣﻘﺪﻭﻧﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﺯﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﺍﺏ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻘﺒﺮﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺭﻓﺖ ﺑﺎ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺍﯼ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺮﺍﺏ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻘﺒﺮﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺷﺪ ﻣﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺖ: ﺍﻱ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﻙ ﻣﻦ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﻱ، ﺑﺪﺍﻥ ﻭ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺵ ﻛﻪ ﭘﺎﻱ ﺑﺮ ﺧﺎﻙ ﻛﺴﻲ ﻧﻬﺎﺩﻩﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻥ ﻧﻴﻜﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻭ ﻛﺮﺩﺍﺭ ﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﺯﺍﺭ ﻫﻴﭻ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻴﮕﻨﺎﻫﻲ ﻧﺸﺪﻩ. ﺑﺪﺍﻥ ﻛﻪ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺗﻮﺍﻥ ﺯﻭﺭﮔﻮﻳﻲ ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ. ﺑﺪﺍﻥ ﻛﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﻣﻦ، ﺍﺭﺗﺶ ﺭﻫﺎﻳﻲﺑﺨﺶ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﻱ ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﭼﺸﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺝ ﻭ ﺗﺨﺖ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻳﺎﺭ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩﻡ. ﭘﺲ ﺑﻪ ﭘﺎﺱ ﻧﻴﻜﻮﻳﻴﻬﺎﻱ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﻳﻚ ﻭﺟﺐ ﺧﺎﻙ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺒﺨﺶ.تاريخ : بیست و ششم آبان 1393 | 0:20 قبل از ظهر | نویسنده : امید رضا |
این اپ هم به خاطر تو فقط تو aتاريخ : بیست و ششم آبان 1393 | 0:18 قبل از ظهر | نویسنده : امید رضا |
رفتم تو دکه روزنامه بخرم یه زنه اومده میگه آقا ببخشید آدامسه موزی دارید؟ مرده یه آدامس موزی بهش داده، زنه میگه نه یه طعم دیگشو میخوام

تاريخ : بیست و هفتم تیر 1393 | 10:9 بعد از ظهر | نویسنده : امید رضا |
تلویزیون آمد: .... خواب رفت! (!)زنا آمد: .... ازدواج رفت! (!)سود آمد: .... برکت رفت! (!)مُد آمد: .... حیا رفت! (!)فست فود و پرخوری آمد: ... سلامت رفت! (!)رشوه آمد: .... حق رفت! (!)دیر خوابی آمد: ... نماز صبح رفت! (!)اسراف و مصرف گرایی آمد: .... قناعت رفت! (!)قوم پرستی آمد:..برادری رفت! (!)ماهواره آمد:...حجاب رفت! (!)جوایز بانکی و گاوصندوق آمد:...زکات رفت! (!)تلفن آمد:...صله رحم رفت! اندیشه کنیم!!! چه ها آمد،چه ها رفت....!؟ ﺁﯾﺎﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺩﺳﺘﺖ ﻟﻤﺲ ﻣﯽ کنی ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،ﻭﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺍﺯ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ ﻭﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﮐﺮﺩﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭﯾﺶ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ، ﻭ ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﺍﮔﺮﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻡ ﺭﺍﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ﭘﺲ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ.


برچسب‌ها: حیا

تاريخ : بیست و هفتم اردیبهشت 1393 | 8:16 بعد از ظهر | نویسنده : امید رضا |

شايد خيلي از هموطناني كه اين مطلب را مي‌خوانند دقيقا ندانند "ساپورت" چيست و چرا امروزه به محل مناقشه نيروي انتظامي‌و برخي از شهروندان محترم تبديل شده است. در گذشته اين كلمه را بيشتر از زبان غلام پيرواني شنيده بوديم. او وقتي تيمش مي‌برد مي‌گفت "مسئولان خوب ساپورت كِردن" و وقتي مي‌باخت هم مي‌گفت "مسئولان خوب ساپورت نكِردن". اين ساپورت جديد اما آن ساپورت نيست. در واقع همان جوراب شلواري سابق خودمان است كه جنسش كمي‌متفاوت شده و چنان به بدن صاحبش مي‌چسبد كه گويي عضوي از بدن اوست. افرادي كه عادت به استفاده از  شلوار کردی  دارند حتي 30 ثانيه هم نمي‌توانند ساپورت را تحمل كنند. به همين دليل در برخی نقاط  كشور طي ماه هاي اخير بيش از صد مورد مرگ در اثر نفس تنگي گزارش شده است.

ساپورت يا همان چسبونك بي حيا- واژه پيشنهادي ما تا قبل از آنكه جلسه رسيدگي به موضوع در فرهنگستان تشكيل شود- اولين بار در كشورهايي مورد استفاده قرار گرفت كه به لحاظ امنيتي وضعيت خوبي نداشتند.  عوض کردن  اين شلوارها بيش از 45 دقيقه زمان مي‌برد. به همين دليل زورگيرها مجبور مي‌شدند به گرفتن كيف پول، موبايل و ساير البسه فرد زورگيري شونده اكتفا كنند و شلوار براي خود او باقي مي‌ماند. پوشيدن اين شلوار هم بسيار زمان بر است. شما بايد پس از عبور دادن پاچه ها از پنجه هاي پايتان، دو طرف كمر شلوار را بگيريد و همزمان با بالا كشيدن آن خودتان هم بالا بپريد. اين عمل بايد بيش از 30 مرتبه تكرار شود تا شلوار در اندام شما جا بيفتد.

 با اين توصيف لازم است مادري كه مي‌خواهد به صورت ساپورت پوش فرزندش را صبح زود به مدرسه ببرد يك ساعت زودتر از خواب بيدار شود. پوشيدن ساپورت هرچند نوعي ورزش صبحگاهي محسوب مي‌شود اما خب پيرمرد و پيرزن طبقه پايين كه در خواب عميق به سر مي‌برند چه گناهي كرده اند؟ (اگر در طبقه همكف زندگي مي‌كنيد مانعي ندارد) حتما دقت كنيد كه در آوردن چسبونك هم حداقل به يك دستيار و 120 متر فضا-زيربناي مفيد- احتياج دارد. چراكه ممكن است صحنه هايي شبيه به باراندازهاي متوالي در تشك كشتي بين آن دو شكل بگيرد. خوشبختانه در حال حاضر كشور ما به لحاظ امنيتي در شرايط خوبي به سر مي‌برد و بانوان نبايد با نگراني از اين مسئله به استفاده از پوشاك غربي روي بياورند. دشمن وقتي ببيند ما همه ساپورت مي‌پوشيم با خودش مي‌گويد: «اينها را نگاه كن، آن قدر زياد زورگير دارند كه روزي چهار، پنج ساعت براي پوشيدن و عوض کردن  شلوار وقت مي‌گذارند.» لذا نيروي انتظامي‌اين دوستان را براي لحظاتي به داخل ماشين راهنمايي مي‌كند تا بيشتر به كارشان فكر كنند. اما متاسفانه ديده شده كه كف همان ماشين هم برخي از بانوان ساپورت بساط كرده و به ديگر سرنشينان فروخته‌اند.


از آنجايي كه اين مطلب پتانسيل بالايي براي سانسور شدن دارد، جا دارد درپايان با ذكر يك توصيه مثبت و آموزنده كمي‌تعديلش كنيم. نپوشيد لطفا...نكنيد اين كار را... اگر صلاح بدانند خودشان برايتان توليد مي‌كنند و مثل كرم حلزون يا دستگاه دراز و نشست با يك تماس كوتاه جلوي در خانه تحويلتان مي‌دهند.


برچسب‌ها: طنز, ساپورت چیست, چسبونک بی‌حیا

تاريخ : پانزدهم اردیبهشت 1393 | 1:21 بعد از ظهر | نویسنده : امید رضا |
عکس: چقدر منحرف هستید؟


وقتی تصمیمتون رو گرفتید، توضیح رو مطالعه کنید.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

لابد 2 نفر رو در حال عشقبازی دیدید؟!
جالبه بدونید که تحقیقات نشون داده که بچه ها به هیچ عنوان اون 2 نفر رو که شما دیدید پیدا نمی کنن چون اونا هیچ تجربه مشابهی رو نداشتن.

بچه ها در عکس بالا 9 دلفین کوچیک و بزرگ رو دیدن. پس اینجا به شما ثابت شد که خیلی هم آدم بی گناهی نیستی.
اما اگر در 6 ثانیه نتونستی دلفین ها رو تشخیص بدی مخت بد جوری داغونه و احتیاج به کمک داری!
برچسب‌ها: عکس, چقدر منحرف هستید

تاريخ : چهاردهم اردیبهشت 1393 | 11:23 قبل از ظهر | نویسنده : امید رضا |تاريخ : شانزدهم فروردین 1393 | 10:33 بعد از ظهر | نویسنده : امید رضا |
تاريخ : شانزدهم دی 1392 | 1:6 بعد از ظهر | نویسنده : امید رضا |جواد خياباني در حالي ديدار پرسپوليس و نفت تهران را گزارش کرد که در غم از دست دادن مادرش عزادار بود


برچسب‌ها: گزارشگري, جواد خياباني, غم از دست دادن مادرش

تاريخ : سیزدهم دی 1392 | 10:41 بعد از ظهر | نویسنده : امید رضا |
تاريخ : دهم دی 1392 | 2:26 بعد از ظهر | نویسنده : امید رضا |

 آردا توران ،يکي از بازيکنان مهم تيم ملي ترکيه و باشگاه اتلتيکومادريد است و عملکرد درخشانش در باشگاه اسپانيايي باعث شده تا بيش از هرزمان ديگري درسرزمين مادري به شهرت برسد. او در برنامه تلويزيوني در تي وي8 شرکت کرد ودر اين برنامه از مسائل مختلفي از جمله ديدار با رئال مادريد و رويارويي با کريستيانو رونالدو به صحبت پرداخت

به گزارش گل، او به اين نکته اشاره کرد که در جريان آن بازي فکر مي کرد که مي تواند با خطا کردن برروي رونالدو او را مهار کند وبه توصيف لحظه اي که روي کريس خطا کرده پرداخت:« براي مهار رونالدو روي او خطا کردم و وقتي به بدن او برخورد کردم، حس کردم که به ديوار خورده ام.»

آردا توران همه اين صحبت ها را با لحن طنزآلودي برزبان آورد و در ادامه به تمجيد از رونالدو پرداخت:« او بازيکني بزرگ و فوتباليست خاصي است. ما در يک محله زندگي مي کنيم و هر زمان که همديگر را مي بينيم، باهم سلام و احوالپرسي مي کنيم.»


برچسب‌ها: رونالدو و آردا توران

تاريخ : نهم دی 1392 | 9:0 قبل از ظهر | نویسنده : امید رضا |

اگـﮧ مَغرور بودלּ کِلآس בاره ... 
اگـﮧ بے مَحلے کِلآس בاره ... 
اگـﮧ چَندتآ "بـ ـے اف"..."جـ ـے اف" داشتَـלּ کِلآس בاره ... 
اگـﮧ بے غیرَتے کِلآس בاره ... 
اگـﮧ واقعاً هَمـ ـﮧ اینآ کِلآس בاره ... 
مَـלּ تَرجیح میدَم بے کِلآس تَریـלּ آدَم روے زمیـלּ بآشَم ...!!تاريخ : ششم دی 1392 | 10:19 بعد از ظهر | نویسنده : امید رضا |
75390664853672072033.jpg
برچسب‌ها: دخترا, بدون, پسرا

تاريخ : پنجم دی 1392 | 1:3 بعد از ظهر | نویسنده : امید رضا |
پسره با پورشه میره دنبال دوست دخترش وقتی سوارش میکنه میگه : من یه حقیقتیو باید بهت بگم. دختره میگه چی؟ میگه من زن دارم با سه تا بچه!! دختره میگه بابا ما رو ترسوندی فکر کردم ماشین برا خودت نیست

تاريخ : پنجم دی 1392 | 1:0 بعد از ظهر | نویسنده : امید رضا |
پسره با پورشه میره دنبال دوست دخترش وقتی سوارش میکنه میگه : من یه حقیقتیو باید بهت بگم. دختره میگه چی؟ میگه من زن دارم با سه تا بچه!! دختره میگه بابا ما رو ترسوندی فکر کردم ماشین برا خودت نیست

تاريخ : پنجم دی 1392 | 1:0 بعد از ظهر | نویسنده : امید رضا |
رفتم سردخونه میگم : بی زحمت جسد پدربزرگمو تحویل بدین.
میگه : میخوای خاکش کنی؟
پ نه پ میخوام تا گارانتیش تموم نشده ببرم عوضش کنم

رفتم بانک به آقاهه پشت میز میگم آقا ببخشید شما صندوق دارین؟ میگه پ ن پ هاش بکم!!!

با دوستم تو مزرعه بودیم گوساله داشت از مامانش شیر می خورد دوستم میگه داره شیر می خوره؟ پ ن پ داره مامانش و باد میکنه مثل بادکنک بفرسته هوا!!!!

سگم رو بردم پیش دامپزشک، منشیش میگه سگتون مریضه؟
پـــ ن پـــ خودم هاری گرفتم سگم گفت آشنا داره منو آورد اینجا معالجه کنه
برچسب‌ها: پ نه پ

تاريخ : چهارم دی 1392 | 8:53 قبل از ظهر | نویسنده : امید رضا |
 

1-آقا میخواستم بدونم چقدر توشه ؟

2-الان بخوابونم کی میره ؟

3-چقدر دیگه بدم تا درست بشه ؟

4-از اینجا بردارید بریزید اونجا

5-باید بیشتر بدم ؟

6-همشو بریز توش ...!


برچسب‌ها: سوتی های خانومها در بانک

تاريخ : سی ام آذر 1392 | 10:0 قبل از ظهر | نویسنده : امید رضا |
جالب ترین عکس

تاريخ : بیست و هشتم آذر 1392 | 3:44 بعد از ظهر | نویسنده : امید رضا |
تاريخ : بیست و هفتم آذر 1392 | 3:44 بعد از ظهر | نویسنده : امید رضا |

اگه مرد ايتاليايي افتاد دنبالت بدون خوشگلي
اگه مرد آمريكايي بدون سزاوار احترامي
اگه مرد فرانسوي بدون رومانتيكي
اگر مرد انگليسي بدون كه آدم عاقلي هستي
اگه مرد ايراني بود بدو.....فقط بدو


برچسب‌ها: قابل توجه دختر خانومها, قابل توجه دختر, خانومها

تاريخ : بیست و سوم آذر 1392 | 6:38 بعد از ظهر | نویسنده : امید رضا |
el clas بازی رئال مادرید و بارسلونا مهر 91

 

عکس های خنده دار 92 | عکس های جالب 92

 

بقیه درادامه مطلب.........

 


برچسب‌ها: خنده دار های فوتبالی

ادامه مطلب
تاريخ : دهم آذر 1392 | 8:59 بعد از ظهر | نویسنده : امید رضا |

عکس های خنده دار و جدید از سوژه های ایرانی

عکس های خنده دار و جدید از سوژه های ایرانی

عکس های خنده دار و جدید از سوژه های ایرانی

عکس های خنده دار و جدید از سوژه های ایرانی


برچسب‌ها: عکسهای خنده دار

تاريخ : چهارم آذر 1392 | 8:13 بعد از ظهر | نویسنده : امید رضا |


تاريخ : دوم آذر 1392 | 4:43 بعد از ظهر | نویسنده : امید رضا |

 

pic83_www.jahaniha.com_10

بقیه در ادامه مطلبادامه مطلب
تاريخ : دوم آذر 1392 | 4:32 بعد از ظهر | نویسنده : امید رضا |
تاريخ : دوم آذر 1392 | 4:26 بعد از ظهر | نویسنده : امید رضا |
تاريخ : بیست و نهم آبان 1392 | 3:19 بعد از ظهر | نویسنده : امید رضا |

تيم ملي فوتبال ايران در ادامه رقابت‌هاي انتخابي جام ملت‌هاي آسيا در سال 2015 جمعه هفته‌ جاري به مصاف تيم ملي تايلند خواهد رفت.

بر همين اساس اعضاي اين تيم بامداد يکشنبه (امروز) از طريق فرودگاه امام خميني‌ (ره) عازم بانکوک شدند.

قرار است لژيونرهاي تيم ملي 48 ساعت پيش از ديدار روز جمعه به تايلند سفر کنند.

تيم ملي فوتبال ايران پس از ديدار روز جمعه به لبنان سفر خواهد کرد تا سه شنبه هفته‌ بعد در ادامه رقابت‌هاي انتخابي جام ملت‌هاي آسيا رودرروي اين تيم قرار گيرد.برچسب‌ها: تيم ملي فوتبال ايران

تاريخ : نوزدهم آبان 1392 | 11:21 قبل از ظهر | نویسنده : امید رضا |
بسم الله الرحمن الرحیم

اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ ، وَعَلٰى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ، وَعَلىٰ اَوْلادِ الْحُسَیْنِ ، وَعَلىٰ اَصْحٰابِ الْحُسَیْن اَللّٰهُمَّ خُصَّ اَنْتَ اَوَّلَ ظالِمٍ بِاللَّعْنِ مِنّى وَابْدَاءْ بِهِ اَوَّلاً ، ثُمَّ الثّانِىَ وَالثّالِثَ وَالرّابِعَ اَللّهُمَّ الْعَنْ یَزیدَ خامِساً ، وَالْعَنْ عُبَیْدَ اللهِ بْنَ زِیٰادٍ وَابْنَ مَرْجٰانَةَ وَعُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَشِمْراً وَآلَ اَبى سُفْیانَ وَآلَ زِیادٍ وَآلَ مَرْوانَ اِلى یَوْمِ الْقِیمَةِتاريخ : هفدهم آبان 1392 | 10:58 بعد از ظهر | نویسنده : امید رضا |