بيخيخي

بيشين مينيم با

آلايندشيميايي(بي ارزش)

چشماش سگ داره!

بروبزاربادبياد

مشنگ

ميفكري

ريزميبينمت

موقشنگ

إخوش(خفه)

توداري سرم گول ميمالي؟!

نيسي رفتي حموم خيسي! 

آتيش بلا

يه دهن بزن

مامانم اينا


دوست گلم شما هم اگه تيكه كلام خاصي درنظرداري ميتوني برام تونظرخواهي بگي"!!


برچسب‌ها: تيكه كلام هاي قديمي جديد

تاريخ : بیست و ششم تیر ۱۳۹۲ | ۱۱:۹ قبل از ظهر | نویسنده : رونالدو |
  • یک کلوپ
  • ریش
  • سی ام اس